16,5 jaar en rijles met 2toDrive

Het experiment 2toDrive heeft als doel om jongeren meer rijervaring op te laten doen voordat ze zelfstandig achter het stuur zitten en hierdoor de verkeersveiligheid te vergroten. Door mee te doen aan 2toDrive kunnen jongeren al vanaf 17 jarige leeftijd het rijexamen afleggen. Na het behalen van het rijbewijs mag de jongere tot zijn 18e alleen de weg op onder begeleiding van een coach.

Wat is 2toDrive?

2toDrive is een experiment waarbij jongeren eerder hun rijbewijs kunnen halen om daarna tot hun 18e verjaardag onder begeleiding van een coach rijervaring op te doen. Jongeren en beginnende bestuurders zijn door minder rijervaring vaker betrokken bij ongelukken dan ervaren bestuurders. 2toDrive (rijden onder begeleiding) zorgt ervoor dat beginnende bestuurders onder relatief veilige omstandigheden alvast die rijervaring op kunnen doen.

Waarom rijden onder begeleiding?

Uitonderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) blijkt dat bij 20% van alle ernstige ongevallen, jongeren betrokken zijn. Dit terwijl de groep beginnende bestuurders maar een klein deel (8%) uitmaakt van alle weggebruikers. Naar verhouding zijn jongeren dus veel vaker betrokken bij ongelukken. Door 2toDrive hoopt het Ministerie van IenM dat het aantal ongelukken in Nederland teruggedrongen wordt.

Waarom 2toDrive in Nederland?

De SWOV heeft berekend dat wanneer 2toDrive in Nederland wordt ingevoerd dat dit kan leiden tot 16 verkeersdoden minder op jaarbasis. In Duitsland is een soortgelijk experiment gedaan en daaruit blijkt dat de jongeren 30% minder ongevallen veroorzaken en 20% minder overtredingen begaan nadat ze hebben gereden met een coach.

Hoe werkt het?

 • Vanaf 16 jarige leeftijd mogen jongeren het theorie-examen afleggen. Het theoriecertificaat is 1,5 jaar geldig.
 • Vanaf 16,5 jaar mag gestart worden met het volgen van rijlessen.
 • Vanaf 17 jaar mag het rijexamen B afgelegd worden.
 • Nadat het rijbewijs behaald is mag de jongere tot 18 jaar alleen rijden onder begeleiding van een ervaren coach.
 • Vanaf 18 jaar mag de jongere zelfstandig de weg op.

De coach

Je moet minimaal 1 coach hebben en je mag er maximaal 5 kiezen.
Aan welke eisen moet een coach voldoen?
Een coach:

 • moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);
 • moet minimaal 27 jaar oud zijn;
 • mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
 • mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
 • mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid opgelegd hebben gekregen door het CBR;
 • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
 • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen